NUMERISKA METODER, FKEDA410
Numerical Methods, Advanced Course

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D3, E3, F3 Kursansvarig: Claus Führer. Förkunskapskrav: godkänt betyg i FMN 010, EDA 401 eller EDA 402 Numerisk analys, samt de obligatoriska kurserna i matematik i årskurs 1 och 2. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med en troridel och en praktisk del (datortentamen). Muntliga redovisningar av kursens datorlaborationer. Övrigt: Vid seminarieövningarna behandlas uppgifter i anslutning till föreläsningarna.Kursen ges i samarbete med Datalogi och numerisk analys, mat. nat. fak.

Innehåll:
Syftet med kursen är att ge utökade kunskaper om användning och analys av viktiga numeriska metoder för lösning av tillämpade problem. Innehållet i grundkursen repeteras, fördjupas och utvidgas. Numerisk linjär och icke-linjär algebra, linjär och icke-linjär modellanpassning, approximation. Ordinära differentialekvationer: begynnelsevärdesproblem, randvärdesproblem och egenvärdesproblem. Begynnelsevärdesproblem för partiella differentialekvationer. Orientering om matematisk programvara.

Litteratur:
Kurslitteratur delas ut under kursens gång.