PROGRAMMERING MED C++EDA350
Programming with C++

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Valfri för: IEH3 Kursansvarig: Mats Lilja, e-post: mats.lilj@hbg.lth.se Förkunskapskrav: EDA616 Programmering i Java eller EDA621 Programmering i C Prestationsbedömning: Godkända programmeringsuppgifter. Övrigt: Endast betygen godkänd och underkänd förekommer.

Mål:
Kursen ger kunskap om objektorienterad programmering i språket C++.

Innehåll:
Historik. Introduktion till C och C++.
Typer och variabler.
Funktioner.
Operatorer och uttryck.
Arrayer, strängar och pekare.
Minneshantering.
Styrstrukturer.
In- och utmatning, streams.
Klasser, inkapsling och medlemsfunktioner.
Arv.
Överlagring.
Polymorfism.
Organisation av källkoden.

Litteratur:
Skansholm, Jan: C++ direkt, Studentlitteratur, 1996, ISBN 91-44-47931-X.