BERÄKNINGSKOMPLEXITETEDA153
Computational Complexity

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4 Kursansvarig: Rolf Karlsson Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras dels på en skriftlig tentamen dels fem inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat.nat.fak.

OBS! Jfr EDA152: 5,0 poäng erhålls när inte kursen EDA140 Formella språk och automater också ingår i examen.

Mål:
Se EDA152.

Innehåll:
Se EDA152.

Litteratur:
Se EDA152.