ALGORITMTEORIEDA110
Algorithm Theory

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Rolf Karlsson Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer eller EDA020 Programmering 2. Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på dels en skriftlig tentamen dels fem inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat. nat. fak.

Mål:
Att ge en djupare insikt i konstruktion och analys av algoritmer samt ge träning i algoritmisk problemlösning.

Innehåll:
Lösning av rekursionsekvationer. Amorterad analys. Ordningsstatistik. Rödsvarta träd. Dynamisk programmering. Geometriska algoritmer. Kortaste vägar. Nätverksflöde. Parallella algoritmer. Mönstersökning i strängar.

Litteratur:
Cormen T., Leiserson C. & Rivest R.: Introduction to Algorithms. McGraw-Hill & MIT Press, 1990.