DATORER OCH DATORANVÄNDNINGEDA070
Computer Introduction

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: D1 Kursansvarig: studierektor Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras godkända laborationer. Övrigt: Obligatoriska moment: laborationer. - Kursen ges i samarbete med Institutionen för informationsteknologi.

Mål:
Att ge en översikt av det datatekniska området samt ge färdigheter i att hantera datorer och datorutrustning.

Innehåll:
Praktisk användning av datorer. Datorhistorik, datorns konstruktion och funktion. Användning av och funktion hos olika operativsystem, särskilt Unix och Windows. Tillämpningsområden för datorer. Internet och WWW. Introduktion till Matlab.

Litteratur:
Material distribueras av institutionen.