STADSBYGGNADSTEORI OCH HISTORIAASB130
Urban theory and history

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Johan Rådberg Förkunskapskrav: Stadsbyggnad AK I Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs god närvaro vid föreläsningar, aktivt deltagande i seminarier, samt väl genomförda skriftliga uppgifter, litteraturreferat, m.m.

Mål:
Kursen ska ge grundläggande kunskaper om stadsbyggandets idéhistoria. Kursen ska orientera om stadssociologiska-, kulturgeografiska-, och arkitektoniska teorier och deras tillämpning i stadsbyggandet. Kursen skall också ge träning i att skriftligt referera och värdera olika teorier.

Innehåll:
Grundläggande studier av stadsbyggandets idéhistoria. Orientering om stadssociologiska, kulturgeografiska och arkitektoniska teorier. Träning i att skriftligt referera och värdera olika teorier. De skriftliga uppgifterna läggs fram vid seminarier. I kursen ingår också att skriva en kortare uppsats vars ämne väljs i samråd med examinator.

Litteratur:
I kursen ingår ett textkompendium om c:a 200 sidor samt valbar referenslitteratur.