STADSBYGGNAD, TRÄDGÅRDSKONSTASB030
Urban Planning, Landscape Architecture

Poäng: 1.5 Betygskala: UG Obligatorisk för: A2 Kursansvarig: Lars Landin. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkända övningsuppgifter och närvaro vid minst 80% av föreläsningarna.

Mål:
Kursens syfte är att ge en allmän inblick i landskapsarkitektur, landskapsplanläggning och trädgårdskonst.

Innehåll:
I föreläsningarna behandlas teman från trädgårdskonstens historia, kulturlandskapet samt stadens landskap och gröna rum. Övningen hålls inom dessa ämnen och i samband med övningen i AK I.

Litteratur:
Kompendium i Trädgårdskonst.