I MÖBELKONSTENS HISTORIAAHI070
The history of furniture

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Olle Svedberg Förkunskapskrav: Arkitekturhistoria I och II Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på kurslitt. och närvaro vid
minst 80% av undervisningstillfällena Webbsida: http://Birgitta.Hellstrom@ark1.lth.se

Mål:
Kursen syftar till att ge översiktlig kunskap om
möbelkonstens utveckling från äldsta till nuvarande tid främst i Egypten, Japan, Kina, Europa
inklusive Norden samt Nordamerika.

Litteratur:
Edward Lucie-Smith: Furniture a concise history,
1979. Kursivt läses M.Boman m.fl: Svenska möbler
1890-1990, 1991.