ARKITEKTURHISTORIA IIIAHI030
History of Architecture III

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: A3 Kursansvarig: Olle Svedberg. Förkunskapskrav: Arkitekturhistoria I och II. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro 80% på föreläsningar samt skriftlig tentamen på föreläsningar och kurslitteratur, godkänd uppgift i samband med studieresa.

Mål:
Att ge fördjupade kunskaper, speciellt i äldre tiders arkitekturhistoria.

Innehåll:
Den äldre arkitekturhistorien samt utomeuropeisk, europeisk och svensk arkitekturhistoria (föreläsningar 56 tim, studieresa till Italien, Frankrike eller Tyskland 42 tim).

Litteratur:
Svedberg, Olle: Arkitekturen i Europa före 1800, 1998.