ARKITEKTURHISTORIA IIAHI020
History of Architecture II

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: A2 Kursansvarig: Anna Maria Blennow. Förkunskapskrav: AHI 010 Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på föreläsningar och kurslitteratur.

Mål:
Att förmedla grundkunskaper i allmän och nordisk trädgårds-, park- och landskapskonsthistoria.

Innehåll:
Trädgårds-, park- och landskapskonstens historia från antiken till nutiden (föreläsningar 16 tim).

Litteratur:
Blennow, Anna Maria: Europas trädgårdar (1995)