ARKITEKTURHISTORIA IAHI010
History of Architecture I

Poäng: 4.5 Betygskala: UG Obligatorisk för: A1 Kursansvarig: Olle Svedberg, Anna Maria Blennow. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på föreläsningar och kurslitteratur, godkända övningar.

Mål:
Att fördela grundkunskaper i allmän och nordisk arkitekturhistoria företrädesvis modern.

Innehåll:
a) Introduktion till den äldre arkitekturen samt 1800-talets europeiska och svenska arkitekturhistoria (föreläsningar 20 tim, övningar 60 tim) b) 1900-talets europeiska och svenska arkitekturhistoria (föreläsningar 18 tim).

Litteratur:
Svedberg, O.: Arkitekternas århundrade, (1988). Svedberg, O.: Planerarnas århundrade (5:e uppl. 1996).