TEORETISK OCH TILLÄMPAD ESTETIK IIAFO636
Theoretical and Applied Aesthetics II

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID3 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga Förkunskapskrav: Teoretisk och tillämpad estetik I Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier.

Mål:
Kursens mål är en ökad förmåga att reflektera över egna designprojekt samt fördjupad kunskap om samtida estetisk teori.

Innehåll:
Kursen bygger på en kombination av teoretiska och tillämpade studier inom områdena estetik, design och kulturkommunikation. Kursen inleds med en växelverkan mellan studier av urban miljö, egna projekt och egna texter. Dessa projekt fördjupas genom teoretiska studier av samtida estetisk teori. Kursen innebär en fördjupning av Teoretisk och tillämpad estetik I med speciell inriktning mot design av artefakter i en urban miljö.

Litteratur:
Meddelas vid kursstart.