TEORETISK OCH TILLÄMPAD ESTETIK IAFO631
Theoretical and Applied Aesthetics I

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID3 Kursansvarig: Universitetadjunkt Moa Haga Förkunskapskrav: 60 poäng avklarade av årskurs 1 och 2 på Industridesignprogrammet Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier.

Mål:
Kursens mål är en ökad förmåga att reflektera över egna designprojekt samt kunskap om samtida estetisk teori.

Innehåll:
Kursen bygger på en kombination av teoretiska och tillämpade studier inom områdena estetik, design och kulturkommunikation. Kursen inleds med en växelverkan mellan skönlitterära texter, egna projekt och egna texter. Dessa projekt fördjupas genom teoretiska studier av samtida estetisk teori.
Kursens tillämpningsområde är interiöra rum.

Litteratur:
Meddelas vid kursstart.