TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA KONCEPTAFO180
Applied Aesthetics, Visual Concepts

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID5 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga Förkunskapskrav: Tillämpad estetik: Visuell kommunikation, Visuella strukturer, Visuella metamorfoser eller motsvarande Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid övningar, föreläsningar och kritik 80%.

Mål:
Att etablera insikt om det konstnärliga konceptets betydelse för det egna skapande formgivningsarbetet och för utvecklandet av estetiska värderingsgrunder.

Innehåll:
Visuella koncept utvecklas parallellt i olika material och tekniker. Innehåll och uttryck analyseras och värderas.

Litteratur:
Tillämplig.