PRODUKTSEMIOTIKAFO160
Product Semiotics

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID2 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga Förkunskapskrav: Antagning till industridesignprogrammet Prestationsbedömning: Godkända uppgifter, godkänt deltagande i seminarier samt 80% närvaro vid föreläsningar.

Mål:
Målet är att ge kännedom om semiotiska modeller, deras historia och tillämpning.

Innehåll:
Kursen ger en introduktion till semiotisk teori, bildsemiotik och produktsemiotik. Fokus ligger på hur konkreta produkter (ting, annonser, organisationsscheman etc) signalerar sitt användningsområde till brukaren. I övningar görs förändringar av redan existerande produkter med avseende på deras signalerande förmåga. Produktens anpassning till olika brukargrupper diskuteras. Stor vikt lägges vid det visuella språket. Även designerns egen "image", dvs självbild utåt, analyseras.

Litteratur:
Utdrag ur C Peirce, F de Saussure, Karl Bühler, Rune Monö och Susan Vihma.