FOTO OCH VIDEOTEKNIK: DEN FOTOGRAFISKA BILDEN SOM REDSKAPAFO150
Photo and Videotechnics: The Photographic Image as Tool

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID2 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Moa Haga Förkunskapskrav: Antagning till industridesignutbildningen Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid föreläsningar, övningar och kritik 80%.

Mål:
Att skapa användbar kunskap om den fotografiska bildens möjligheter som dokumentationsteknik, som presentationsteknik och som verktyg för bearbetning av form- och idéuppslag i designarbetet.

Innehåll:
Genomgång av tillgängliga teknikers verksamhetsområden. Dokumentationsfotografering, ateljéfotografering, videofilmning. Samverkan med datorteknik. Samarbete med pågående designprojekt.

Litteratur:
Aktuell litteratur enligt lista.