FÄRGTEORIER I PRAKTIKAFO130
Colour Theories in Practice

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Moa Haga Förkunskapskrav: Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt AFO 021 Formlära 2 Prestationsbedömning: Godkända uppgifter, godkänt deltagande i seminarier, samt 80% närvaro vid föreläsningar.

OBS! Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B motsvarar tidigare kurser Formlära 1A och 1B

Mål:
Målet är att ge kännedom om olika sätt att beskriva och tillämpa färgfenomen.

Innehåll:
Kursen ger en genomgång av likheter och skillnader mellan olika beskrivningar av färg sådana de finns i filosofi, färgsemiotik, i konstnärlig praktik samt i färgsystem (som NCS, CMYK, RGB etc). Övningar ges som undersökande tillämpningar samt en uppgift av projektkaraktär där färgen utgör den bärande idén.

Litteratur:
Utdrag ur Goethe, Itten, Albers, Wittgenstein, José-Luis Caivano,