FRÅN SCENOGRAFI TILL ARKITEKTURAFO100
From Stage Design to Architecture

Poäng: 13.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Abelardo Gonzalez. Förkunskapskrav: Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt Formlära 2 eller motsvarande kunskaper. Prestationsbedömning: Tentamen i vanlig mening förekommer inte. I stället utgör resultaten av genomfört projekt, deltagande i workshops, seminarier och föreläsningar samt skissarbete och modellbyggande underlag för del- och slutbedömning.
80% närvaro krävs vid workshops, föreläsningar och seminarier. Övrigt: Projektet ges vid behov på engelska.

Mål:
Projektet handlar om arkitektonisk teori och samtida design, där vi sätter stor vikt vid den konstnärliga befrielseprocessen och de intellektuella experimenten med rumslighet inom teater och arkitektur. En "arkitektonisk befriare" på så sätt att man lämnar den disciplinerade ramen inom vilken arkitekturen under den senare hälften av 1900-talet har fungerat, och återinför dialogen med konsten som en huvudsaklig utgångspunkt för gestaltningsarbetet.

Innehåll:
Syftet är att förmedla en kreativ arbetsmetod för formgivning och arkitektur. I fokus för projektet står konstens och teaterns tankevärldar, vilka vi använder som inspiration för att bryta rådande konventioner och stereotypa processer i arkitekturskapandet. Vi är lyhörda för avantgardistiska idéer, nya formspråk och impulser från den globala arkitekturscenen.
Utgångspunkten för arbetet är en teaterpjäs eller ett filmmanus. Analys, diskussion och en personlig tolkning av texten bildar underlag och program för de individuella arkitekturprojekten. Projektet inleds med att utarbeta förslag till en scenografi, med stöd av regissör, koreograf, ljussättare och scenograf. Scenografiförslaget bearbetas sedan successivt till ett fullständigt arkitekturprojekt.
Projektet presenterar en samtida, internationell syn på den arkitektoniska gestaltningsprocessen.

Litteratur:
Enligt litteraturlista vid projektstart.