MÖBLER OCH INREDNINGARAFO050
Furnitures and Interior Design

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Abelardo Gonzalez Förkunskapskrav: Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B samt Formlära 2. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena samt godkänd övningsuppgift. Övrigt: Kursen ges över två terminer

OBS! Tillämpad estetik Form & Färg 1A och 1B motsvarar tidigare kurser Formlära 1A och 1B

Mål:
Kursens mål är att ge en orientering om svensk möbeldesign idag och ur ett historiskt perspektiv. Kursen skall också ge en orientering om olika bearbetningsmetoder av i huvudsak trä, kopplat till möbelformgivning.

Innehåll:
I kursen ingår att skissa, rita och bygga en valfri möbel i full skala med nyttjande av verkstad och ateljé. Dessutom ingår föreläsningar och studiebesök.

Litteratur:
Svenska Möbler 1890-1990, Signum, ej obligatorisk
Nordiska träd och trädslag, Arkus, ej obligatorisk