DATORSTÖDD PROJEKTERINGADP051
Computer Aided Design

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Jonas af Klercker. Förkunskapskrav: 0,5 poäng obligatorisk datorkurs Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid föreläsningar samt godkända övnings- och seminarieuppgifter. Webbsida: http://www.caad.lth.se/education/CAAD,valbar.html Övrigt: I princip är det samma kursinnehåll som kursen "IT och avancerad CAD för arkitekter", men vänder sig till de studenter som endast har 0,5 poäng i sin studieplan och är därför mer grundläggande i sin uppläggning. Undervisningens omfattning i timmar är densamma som för den avancerade kursen.

Mål:
Fördjupa studenternas kunskaper om metoder för användning av objektorienterad, modellerande CAD.

Innehåll:
Kursen avser att fördjupa kunskapen om metoder för användning av objektorienterad, modellerande CAD för olika uppgifter och skeden i arkitektarbetet. Olika metoder för visualisering introduceras och problemområden som ljus, skugga, färg, detaljeringsnivåer osv diskuteras. Ny teknik som Virtual reality introduceras och dess användning i arkitektarbetet diskuteras.
Grunderna för användning av informationsteknik i samhällsbyggnadsprocessen introduceras och diskuteras utifrån främst arkitektens perspektiv.