DATORANVÄNDNING FÖR ARKITEKTERADP022
Computer Aided Architectural Design

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: A1 Kursansvarig: Jonas af Klercker. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.caad.lth.se/education/CAAD,oblig.html

Mål:
Ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter inom området CAD - Computer Aided Design - för arkitekter.

Innehåll:
Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskaper och färdigheter inom området CAD - Computer Aided Design - för arkitekter. Kursen fokuserar på visualisering med inriktning på byggprocessens olika aktörer, ritningsframställning samt analys- och beräkningsmetoder. Kursen är integrerad med undervisningen i Formlära och Arkitektur 1 så att de metoder som kursen förmedlar direkt tillämpas praktiskt i uppgifter som också löses med andra media.

Litteratur:
Skriftlig metodhandledning.