TEKNISK FÖRVALTNING; KOMFORT OCH DRIFTABK230
Technical Real Estate Management

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: L4 Kursansvarig: ej klart Förkunskapskrav: Husbyggnadsteknik för L eller motsv, Installationsteknik för A eller motsv, Byggnadsekonomi, AK för V eller motsv Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg erfordras godkänd skriftlig tentamen och godkända övningsuppgifter.

OBS! Kursen ges under förutsättning av tillräckligt många deltagare

Mål:

Kursen ska ge kunskap i hur man genom en helhetssyn kan utforma energieffektiva, underhållseffektiva och funktionssäkra system av byggnad/installationer som ger bra inneklimat. Kunskapen ska kunna utnyttjas vid förvaltning av befintlig bebyggelse, vid beställning av ny- och tillbyggnad samt vid ändrad verksamhet i en byggnad.

Innehåll:

Kursen ska ge färdighet i

Litteratur:
Meddelas vid kursstart.