ENERGIHUSHÅLLNING I BYGGNADERABK100
Energy conservation in buildings

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Kursansvarig: Bertil Fredlund Förkunskapskrav: Byggnadsteknik 1 och 2 Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och deltagande vid skissövningar och studiebesök.

Innehåll:
Strategier och metoder för energihushållning i byggnader. Passivt och aktivt solvärmeutnyttjande. Inglasade gårdar. Experimentbebyggelse. Byggnadstekniska och installationstekniska åtgärder för god energihushålning. Energiförsörjning. Forskning och utveckling.

Litteratur:
Sol - Energi - Form, Adamson, Hidemark, BFR 1986.