AVANCERADE BÄRVERKABK090
Advanced structural systems

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Lars Sentler Förkunskapskrav: Bärverk 1,2 och 3 Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt utförd seminarieuppgift.

Mål:
Fördjupning och ökad förståelse av det konstruktiva i konstruktioner. Målsättningen är att på bästa möjliga sätt dra nytta av det konstruktiva i gestaltningsprocessen.

Innehåll:
Konstruktionselement för stora spännvidder i stål, trä och betong: balkar, bågar, fackverk. Skalkonstruktioner. Hängbärverk. Höghusstommar. Byggnadssystem med betongelement. Brandskydd vid större konstruktioner. Studiebesök.

Litteratur:
Meddelas vid kursstart.