KONSTRUKTIONSTEKNIKABK050
Structural Engineering

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: BI2 Kursansvarig: Lars Sentler Rekomenderade förkunskaper: Mekanik (VSM081) Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål:
Ge förståelse för hur konstruktioner utformas konstruktivt och att kunna genomföra beräkningar av enkla konstruktioner.

Innehåll:

Kunskap om grundläggande byggnadsstatik och hållfasthetslära.  Byggnadstatiken inkluderar fackverk, statiskt bestämda balkar, ramar, bågar och pelare.  Hållfasthetsläran inkluderar dimensionering för drag, tryck, böjning, skjuvning, knäckning och deformationsberäkning.  Tillämpning sker för stål, trä och betong.

Litteratur:
Byggkonstruktion, del 1-3, B. Langesten, Liber Utbildning