BYGGNADSTEKNIKABK012
Building Technology

Poäng: 6.5 Betygskala: UG Obligatorisk för: A1 Kursansvarig: BT 1: Christer Bergenudd, BT 2 och 3: Bertil Fredlund.

Mål:
Kursen ska ge kunskaper i de fysikaliska grunderna och tekniska principerna för utformning av byggnaders klimatskärm med hänsyn till energihushållning, inomhusklimat, beständighet och ekonomi.


Byggnadsteknik 10196
Building Technlolgy 1

Poäng: 3.5 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen ska ge kunskaper i de tekniska principerna för utformning av byggnaders klimatskärm med hänsyn till energihushållning, inomhusklimat, beständighet, ekonomi och gestaltning.

Innehåll:
Byggnaders och byggnadsdelars tekniska uppbyggnad genom föreläsningar och rittekniska övningar. Tillämpningsuppgifter avseende småhus.

Litteratur:
Hamrin, Gösta: Byggteknik, del B: Byggnads-fysik. Mårdberg, Bo: Byggteknik byt. Del 3-6. Härnöförlaget, Härnösand. Redovisning av byggprojekt. Skolupplaga. Förkortad version av Bygghandlingar 90. Del 1-6. Byggstandardiseringen 1993.


Byggnadsteknik 20296
Building Technology 2

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: Skriftliga tentamina och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål:
Kursen ska ge kunskaper i de fysikaliska grunderna och tekniska principerna för utformning av byggnaders klimatskärm med hänsyn till energihushållning, inomhusklimat, beständighet och ekonomi.

Innehåll:
Fysikaliska grunder och beräkningsmetoder för värme-, fukt- och luft-transport. Byggnaders energibalans och energibehov. Orientering om energihushållning genom byggnadstekniska åtgärder och sol-värme-utnyttjande. Tillämpningsuppgifter avseende småhus.

Litteratur:
Hamrin, Gösta: Byggteknik, del B: Byggnads-fysik.


Byggnadsteknik 30396
Building Technology 3

Poäng: 1.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: 80% närvaro eller skriftlig tentamen samt redovisning av tillämpningsuppgifter.

Innehåll:
Översiktlig kunskap om hotbilden (branden). Kännedom om aktuell lagstiftning som berör byggande och det förebyggande brandskyddet. Kunskap om utrymningsdimensionering. Analys av en byggnadsutrymningstrygghet.

Litteratur:
Hamrin, Gösta: Byggteknik, del B: Byggnads-fysik. Mårdberg, Bo: Byggteknik byt. Del 3-6. Härnöförlaget, Härnösand. Boverkets Byggregler BBR 94. Brandskydd, Boverkets byggregler, teori och praktik, Brandskyddslaget och LTH - Brandteknik, 1994.