TREND OCH TRADITIONABF100
Trends and Traditions

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Finn Werne Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs närvaro vid 80% av kurstillfällena, litteratur som redovisas vid seminarium samt en mindre uppsats.

Innehåll:
Efterkrigstidens stadsbyggande och arkitektur granskas. Avsikten är att lyfta fram intressanta och mönsterbildande idéprojekt och exempel från den byggda verkligheten och sätta in dem i ett ideologiskt, kulturellt, samhälleligt och produktionstekniskt sammanhang.