SKISSTEKNIK OCH KOMMUNIKATIONAAU165
Design and Communication

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID5 Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Alla övningar skall vara godkända och inlämnade till Arkitektur III. Medverkan vid genomgångar. Webbsida: http://ark3.lth.se

Mål:

Kursen syftar till att öka kunskapen och färdigheter i att visualisera upplevelser av miljöer.

Attityd

Studenten kommer att lära sig att välja olika tekniker vid olika situationer och för olika målgrupper.

Kunskap

Studenten kommer att lära sig att använda olika skisstekniker under arbetsprocessen och presentation för olika målgrupper i designprocessen. Färglära ingår också.

Färdigheter

Studenten kommer att träna upp sin snabbhet och att generera idépresentationer.

Innehåll:
Kursen innehåller skissteknik, ritteknik och semiotik. Den skall förse studenten med visualiseringstekniker för olika situationer och steg i designprocessen.

Litteratur:
Specificerad av lärarna.