SKISSTEKNIK OCH KOMMUNIKATIONAAU160
Design and Communication

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Maria Nyström Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier. Alla övningar skall vara godkända och lämnas in till Arkitektur III. Medverkan vid genomgångar. Webbsida: http://www.ark3.lth.se Övrigt: Planeringsram 15

Mål:

Attityd

Studenten kommer att lära sig att välja olika tekniker vid olika situationer och för olika målgrupper.

Kunskap

Studenten kommer att lära sig att använda olika skisstekniker under arbetsprocessen och presentation för olika målgrupper i designprocessen. Färglära ingår också.

Färdigheter

Studenten kommer att träna upp sin snabbhet och att generera idépresentationer.

 

Innehåll:
Kursen syftar till att öka kunskapen och färdigheter i att visualisera upplevelser av miljöer. Kursen innehåller skiss, ritteknik och semiotik. Den skall förse studenten med visualiseringstekniker för olika situationer och steg i designprocessen.

Litteratur:
Specificerad av lärarna.