KULTUR OCH BYGGNADSKONSTAAU111
Culture and Architecture

Poäng: 7.0 Betygskala: UG Valfri för: A3 Kursansvarig: Maria Nyström Prestationsbedömning: 80% närvaro samt godkända arbetsuppgifter samt inlämnad kursvärdering. Webbsida: http://http:www.lth.se Övrigt: Ges vartannat år. Planeringsram 20 VT 2001.

OBS! Kursen ges endast för deltagare i projektet Arkitektur i främmande kultur.

Innehåll:
Målet är att ge insikter i det aktuella landets kultur, historia och utvecklingsperspektiv. Särskilt kommer frågor som direkt berör arkitektur, byggande samt fysisk planering att behandlas i det aktuella landet.

Litteratur:
Särskild litteratur anvisas av avdelningen.