MILJÖPSYKOLOGISK GRUNDKURSAAM020
Basic environmental psychology

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: A1 Kursansvarig: Rikard Küller, Thorbjörn Laike Förkunskapskrav: Antagen till arkitektprogrammet Prestationsbedömning: 80% närvaro, godkända övningsuppgifter Webbsida: http://www.ahus.lth.se/mpe/MPE.html

Mål:
Kursens mål är att ge en introduktion till ämnet miljöpsykologi, samt med utgångspunkt från en miljöpsykologisk modell tillämpa miljöpsykologisk teori och metod i arkitektonisk analys.

Innehåll:
Kursen omfattar en introduktion av ämnet i form av föreläsningar och litteratur. Härvid presenteras miljöpsykologins utveckling, människans relation till miljön, hur den fysiska omgivningen påverkar människan samt hur människan påverkar miljön. Kaplans modell beskrivs i detalj. I anslutning härtill genomförs enkla metodövningar som redovisas gruppvis för årskursen och avdelningens lärare.

Litteratur:
Kaplan, R. & Kaplan, S. 1989. The experience of nature. A psychological perspective. Cambridge University Press, Cambridge (valda delar, ca 100 sidor)

McAndrew, F.T. 1993. Environmental Psychology. Pacific Groive, California, Brooks/Cole Publishing Company (valda delar, ca 100 sidor)