SAMHÄLLSPLANERINGAAK613
Urban Planning

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH2 Kursansvarig: Lena Rosén, e-post: lena.rosen@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter samt deltagande och godkänd redovisning vid seminarier.

Mål:
Undervisningen i samhällsplanering syftar till att ge den studerande en bred överblick över den fysiska planeringens förutsättningar samt kunskap om hur man planerar på olika nivåer, från den översiktliga planeringen till områdes- och detaljplanering.

Innehåll:
Kursen behandlar Plan- och Bygglagen (PBL) och berör annan lagstiftning med anknytning till planering och byggande. I kursen behandlas också delar av stadsbyggandets historia samt miljömässiga och kulturhistoriska frågor.

Litteratur:
Claes Fraenki: Samhällsplanering, Härnöförlaget
Informationsskrifter från Boverket.