ARKITEKTUR, AK I BAAH105
Architecture, Basic Course I 1B

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Valfri för: A1 Kursansvarig: Krister Wiberg Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras 80%-ig närvaro vid föreläsningar och genomgångar samt godkända
övningsuppgifter.

Mål:
Grundläggande principer för rumsutformning och
rumsamband.

Innehåll:
Vårterminen ägnas åt bostaden som arkitekturproblem. Undervisningen i specialämnena är samordnat med arkitekturämnet.
Litteratur kommer att presenteras i samband med övningar och kurser.