ARKITEKTUR, AK I AAAH102
Architecture, Basic Course I

Poäng: 4.5 Betygskala: UG Obligatorisk för: A1 Kursansvarig: Krister Wiberg. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras 80%-ig närvaro vid föreläsningar och genomgångar samt godkända övningsuppgifter.

Mål:
Grundläggande principer för rumsutformning och rumssamband.

Innehåll:
Huvudtemat i årskurs 1 är studiet av principer för arkitektonisk gestaltning. Höstterminen kan betraktas som en integrerad introduktionskurs för de fortsatta arkitekturstudierna och omfattar såväl byggnader som stadsutformning. Föreläsningarna är arkitekturteoretiska med vikt på gestaltning av rum. Övningsuppgifterna omfattar idéutveckling och analys av förebilder, generella arkitekturgestaltningar samt ett bostadsprojekt.
Litteratur kommer att presenteras i samband med övningar och kurser.