Kurser 2014/15 - MD-programmet

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - MD-programmet

Maskinteknik - Teknisk design  14/15     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
MMKA15 7 G1 - S Ritteknik/datorstödd ritning KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 42
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 94
MMTA02 6 G1 - S Introduktion till maskinteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 8
Övningar: 4
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 8
Övningar: 8
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 40
FMAA01 15 G1 - S Endimensionell analys KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 83
2 Föreläsningar: 36
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 79
3 Föreläsningar: 36
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 79
FMA420 6 G1 - S Linjär algebra KS KE U W T 2 Föreläsningar: 38
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 96
MIOA01 9 G1 - S Industriell ekonomi, allmän kurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 60
Övningar: 12
Laborationer: 3
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 164
IDEA30 5 G1 - S Verkstadsintroduktion KS KE U W T 3 Föreläsningar: 3
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 14
4 Föreläsningar: 3
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 14
AFOA01 6 G1 - S Estetik I KS KE U  T 4 Föreläsningar: 10
Övningar: 56
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 94
FMA430 6 G1 - S Flerdimensionell analys KS KE U W T 4 Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
IDEA35 6 G1 - S Designerns verktyg KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 28
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 0
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 28
Laborationer: 14
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 0
FMEA30 15 G1 - S Mekanik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 54
Övningar: 28
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 146
2 Föreläsningar: 42
Övningar: 24
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 82
MMVF01 11 G2 - S Termodynamik och strömningslära KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 38
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 88
2 Föreläsningar: 26
Övningar: 46
Laborationer: 6
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
FKM015 7,5 G1 - S Konstruktionsmaterial, allmän kurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 56
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 120
FHL013 15 G2 - E1 Hållfasthetslära, allmän kurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42
Övningar: 35
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 137
4 Föreläsningar: 42
Övningar: 35
Laborationer: 1
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 124
MMT012 7,5 G2 - S Tillverkningsmetoder KS KE U W T 4 Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 10
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
MMEF05 7,5 G2 - S Transmissioner KS KE U W T 1 Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
MIE012 9 G2 - S Elektroteknikens grunder KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 18
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 32
Övningar: 20
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
MVKF01 6 G2 X S Energi och miljö i hållbar utveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 18
Övningar: 15
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 42
2 Föreläsningar: 18
Övningar: 15
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 42
FRT010 7,5 G2 - S Reglerteknik, allmän kurs KS KE U W T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 30
Laborationer: 12
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 128
IDEA75 5 G1 - S Designmetodik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 9
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 90
MMEF01 5 G2 - S Tribologi KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 56
MMKF01 5 G2 - S Utvecklingsmetodik X Tentamenstid meddelas av kursläraren. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 25
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
IDEF20 10 G2 - S Designprojekt KS KE U W T 4 Föreläsningar: 12
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 180
MAMF30 6 G2 - S Ergonomi KS KE U W T 4 Föreläsningar: 22
Övningar: 16
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 110

Årskurs 4 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
AFO065 9 A - S Estetik II KS KE U  T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 80
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 140
MMKN55 7,5 A - S Konstruktionsteknik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 28
Övningar: 49
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 100
AFO165 6 G1 - S Produktsemiotik KS KE U  T 2 Föreläsningar: 14
Övningar: 56
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
MMKF10 5 G2 - S Digital prototypframtagning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
IDE051 15 A - S Projekt i teknisk design KS KE U W T 3 Föreläsningar: 8
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 130
4 Föreläsningar: 8
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 13
Självstudietid: 150
IDEA10 5 G1 - E 3D-modellering och rendering KS KE U W T 4 Föreläsningar: 4
Övningar: 56
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60

Årskurs 5 (obligatoriska kurser)

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
MAMN25 7,5 A - S Interaktionsdesign KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 142
IDEN50 7,5 A X E Entreprenörskap och projektledning KS KE U W T 2 Föreläsningar: 62
Övningar: 39
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 40

Valfria kurser - MD

Kurskod Länk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng Nivå G1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åk Den årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åk Från och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUt Kursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter. Språk Språket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska
Kursnamn Fot­not Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
  lp1 lp2 lp3 lp4
MAM120 7,5 G2 4 3 - S Användbarhetsutvärdering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 30
Självstudietid: 142
FHLF05 7,5 G2 4 3 X E Biomekanik X Ersätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 32
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 100
MMKN45 5 A 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 1 KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 49
MTTN40 7,5 A 4 3 X E Förpackningsteknik och utveckling KS KE U W T 1 Föreläsningar: 40
Övningar: 28
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 112
MIE100 7,5 A 4 3 X E1 Hybrida fordonsdrivsystem KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 16
Självstudietid: 128
MMKN11 7,5 A 4 3 X S Konstruktion för X KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 21
Självstudietid: 65
MMT015 7,5 A 4 4 - S Material- och metodval KS KE U W T 1 Föreläsningar: 12
Övningar: 18
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 24
Självstudietid: 80
MMT031 7,5 A 4 3 - S Produktionsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 22
Övningar: 14
Laborationer: 20
Handledd projekttid: 34
Självstudietid: 120
MMT125 7,5 A 4 3 - S Tillämpad FEM – projektkurs KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 24
Självstudietid: 140
MMKF15 7,5 G2 4 3 X E1 Tillämpad robotteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 22
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 120
Självstudietid: 0
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
2 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
MMKA10 5 G1 4 3 X E Form, färg och produktuttryck KS KE U W T 1 Föreläsningar: 10
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 25
2 Föreläsningar: 6
Övningar: 29
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 29
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
2 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
FMIF20 7,5 G2 4 3 X E Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv KS KE U W T 1 Föreläsningar: 16
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 75
2 Föreläsningar: 16
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 75
TNX097 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 44
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 70
EITA05 4,5 G1 4 1 - S Teknikhistoria KS KE U W T 1 Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 7
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 40
FMIF15 7,5 G2 4 2 - S Teknisk miljövetenskap KS KE U W T 1 Föreläsningar: 20
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 76
2 Föreläsningar: 14
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 79
MTTN55 7,5 A 4 3 X E Tillämpad logistiksimulering KS KE U W T 1 Föreläsningar: 28
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 64
2 Föreläsningar: 7
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 12
EIEF01 10 G2 4 4 X E1 Tillämpad mekatronik KS KE U W T 1 Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 30
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 10
Laborationer: 30
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 80
GEMA25 7,5 G1 4 1 - S Tyska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA70 15 G1 4 1 - S Japanska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
2 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 90
MION05 7,5 A 4 3 - S Affärsmarknadsföring KS KE U W T 2 Föreläsningar: 36
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 147
FKM070 7,5 A 4 3 X E1 Avancerad materialteknologi KS KE U W T 2 Föreläsningar: 42
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 10
Självstudietid: 70
FHLN15 7,5 A 4 4 X E Biomekanik, avancerad kurs KS KE U  T 2 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
MMKN50 5 A 4 3 X E1 Datorbaserad konstruktionsanalys 2 KS KE U W T 2 Föreläsningar: 14
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 49
IDEN35 5 A 4 4 X E Forskningsmetodik i industridesign KS KE U W T 2 Föreläsningar: 20
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 15
Självstudietid: 80
MTTF01 5 G2 4 3 - S Logistik KS KE U W T 2 Föreläsningar: 24
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 82
MIOF01 9 G2 4 3 - S Marknadsföring och globalisering KS KE U W T 2 Föreläsningar: 44
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 85
3 Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 99
MAMF15 6 G2 4 3 - S Arbetsorganisation och ledarskap KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 120
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 3 Föreläsningar: 40
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 97
MMKN20 5 A 4 3 - S Konstruktion i termoplastiska material KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 12
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 12
Självstudietid: 65
FKMN15 7,5 A 4 3 - E1 Lätta material X Kursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 70
MMKN30 7,5 A 4 3 X E1 Servicerobotik KS KE U W T 3 Föreläsningar: 12
Övningar: 6
Laborationer: 15
Handledd projekttid: 15
Självstudietid: 150
FHLN01 7,5 A 4 3 X E Strukturoptimering KS KE U W T 3 Föreläsningar: 28
Övningar: 26
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 100
MAM032 7,5 A 4 4 - S Arbete-människa-teknik, projekt KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 20
Självstudietid: 60
FMI040 7,5 A 4 3 - S Energisystemanalys: Förnybara energikällor KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 89
4 Föreläsningar: 12
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 49
GEMA20 7,5 G1 4 1 - E Engelska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
4 Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 30
GEMA40 7,5 G1 4 1 - S Entreprenörskap och affärsutveckling X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 23
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 75
4 Föreläsningar: 23
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 5
Självstudietid: 75
GEMA01 7,5 G1 4 1 - S Franska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkurs X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 60
GEMA60 7,5 G1 4 1 - S Juridik för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
4 Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 75
GEMA65 7,5 G1 4 1 - S Kinesiska för tekniker X LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U  T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 80
EIEN01 10 A 4 3 X E1 Mekatronik, industriell produktframtagning KS KE U W T 3 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 120
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 14
Självstudietid: 120
TNX153 7,5 G2 4 2 - S Rehabiliteringsteknik och design KS KE U W T 3 Föreläsningar: 10
Övningar: 4
Laborationer: 4
Handledd projekttid: 6
Självstudietid: 90
4 Föreläsningar: 0
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 8
Självstudietid: 70
MMT160 7,5 G2 4 3 - S CAD/CAM/CAE KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 48
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 2
Självstudietid: 120
FHL064 7,5 G2 4 4 X S Finita elementmetoden KS KE U W T 4 Föreläsningar: 32
Övningar: 28
Laborationer: 2
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 140
MIO040 6 G2 4 3 - S Industriell ekonomi, fortsättningskurs KS KE U W T 4 Föreläsningar: 40
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd projekttid: 1
Självstudietid: 97
MMKN40 5 A 4 3 - S Konstruktion i polymera kompositmaterial KS KE U W T 4 Föreläsningar: 28
Övningar: 23
Laborationer: 9
Handledd projekttid: 23
Självstudietid: 60
MTTN30 7,5 A 4 3 X E Processbaserad verksamhetsutveckling KS KE U W T 4 Föreläsningar: 34
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 4
Självstudietid: 146
MMKN35 7,5 A 5 4 X E1 Produktinnovation KS KE U W T 1 Föreläsningar: 21
Övningar: 32
Laborationer: 0
Handledd projekttid: 0
Självstudietid: 150
GEMA45 3 G1 4 1 - S Förståelse och lärande X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.
GEMA55 6 G1 4 1 - S Medicin för tekniker X Kursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att ges nästa läsår.

Examensarbeten - MD

Listan innehåller de examensarbeteskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MD-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn Länkar KS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W: Kurswebbsida
T: Tentamensschema
MMK920 30 Examensarbete i teknisk design KS KE U W