Kurser 2014/15 - MD-programmet

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2014/15 - MD-programmet

Maskinteknik - Teknisk design 14/15     

Årskurs 1 (obligatoriska kurser)

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn Fot­not LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
MMKA157G1-SRitteknik/datorstödd ritningKS KE U W T 1Föreläsningar: 32
Övningar: 42
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 94
MMTA026G1-SIntroduktion till maskinteknikKS KE U W T 1Föreläsningar: 8
Övningar: 4
Laborationer: 10
Handledd tid: 10
Självstudietid: 40
2Föreläsningar: 8
Övningar: 8
Laborationer: 6
Handledd tid: 8
Självstudietid: 40
FMAA0115G1-SEndimensionell analysKS KE U W T 1Föreläsningar: 30
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 83
2Föreläsningar: 36
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 79
3Föreläsningar: 36
Övningar: 18
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 79
FMA4206G1-SLinjär algebraKS KE U W T 2Föreläsningar: 38
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 96
MIOA019G1-SIndustriell ekonomi, allmän kursKS KE U W T 3Föreläsningar: 60
Övningar: 12
Laborationer: 3
Handledd tid: 1
Självstudietid: 164
IDEA305G1-SVerkstadsintroduktionKS KE U W T 3Föreläsningar: 3
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 14
4Föreläsningar: 3
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 14
AFOA016G1-SEstetik IKS KE U   T 4Föreläsningar: 10
Övningar: 56
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 94
FMA4306G1-SFlerdimensionell analysKS KE U W T 4Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 90

Årskurs 2 (obligatoriska kurser)

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn Fot­not LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
IDEA356G1-SDesignerns verktygKS KE U W T 1Föreläsningar: 14
Övningar: 28
Laborationer: 14
Handledd tid: 0
Självstudietid: 0
2Föreläsningar: 14
Övningar: 28
Laborationer: 14
Handledd tid: 0
Självstudietid: 0
FMEA3015G1-SMekanikKS KE U W T 1Föreläsningar: 54
Övningar: 28
Laborationer: 12
Handledd tid: 0
Självstudietid: 146
2Föreläsningar: 42
Övningar: 24
Laborationer: 8
Handledd tid: 4
Självstudietid: 82
MMVF0111G2-STermodynamik och strömningsläraKS KE U W T 1Föreläsningar: 30
Övningar: 38
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 88
2Föreläsningar: 26
Övningar: 46
Laborationer: 6
Handledd tid: 0
Självstudietid: 60
FKM0157,5G1-SKonstruktionsmaterial, allmän kursKS KE U W T 3Föreläsningar: 56
Övningar: 14
Laborationer: 12
Handledd tid: 0
Självstudietid: 120
FHL01315G2-E1Hållfasthetslära, allmän kursKS KE U W T 3Föreläsningar: 42
Övningar: 35
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 137
4Föreläsningar: 42
Övningar: 35
Laborationer: 1
Handledd tid: 0
Självstudietid: 124
MMT0127,5G2-STillverkningsmetoderKS KE U W T 4Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 10
Handledd tid: 0
Självstudietid: 110

Årskurs 3 (obligatoriska kurser)

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn Fot­not LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
MMEF057,5G2-STransmissionerKS KE U W T 1Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
MIE0129G2-SElektroteknikens grunderKS KE U W T 1Föreläsningar: 32
Övningar: 18
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 40
2Föreläsningar: 32
Övningar: 20
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 80
MVKF016G2XSEnergi och miljö i hållbar utvecklingKS KE U W T 1Föreläsningar: 18
Övningar: 15
Laborationer: 0
Handledd tid: 5
Självstudietid: 42
2Föreläsningar: 18
Övningar: 15
Laborationer: 0
Handledd tid: 5
Självstudietid: 42
FRT0107,5G2-SReglerteknik, allmän kursKS KE U W T 2Föreläsningar: 30
Övningar: 30
Laborationer: 12
Handledd tid: 0
Självstudietid: 128
IDEA755G1-SDesignmetodikKS KE U W T 3Föreläsningar: 9
Övningar: 30
Laborationer: 0
Handledd tid: 12
Självstudietid: 90
MMEF015G2-STribologiKS KE U W T 3Föreläsningar: 28
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 56
MMKF015G2-SUtvecklingsmetodikXTentamenstid meddelas av kursläraren. KS KE U W T 3Föreläsningar: 25
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 90
IDEF2010G2-SDesignprojektKS KE U W T 4Föreläsningar: 12
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 180
MAMF306G2-SErgonomiKS KE U W T 4Föreläsningar: 22
Övningar: 16
Laborationer: 8
Handledd tid: 4
Självstudietid: 110

Årskurs 4 (obligatoriska kurser)

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn Fot­not LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
AFO0659A-SEstetik IIKS KE U   T 1Föreläsningar: 20
Övningar: 80
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140
MMKN557,5A-SKonstruktionsteknikKS KE U W T 2Föreläsningar: 28
Övningar: 49
Laborationer: 8
Handledd tid: 12
Självstudietid: 100
AFO1656G1-SProduktsemiotikKS KE U   T 2Föreläsningar: 14
Övningar: 56
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 90
MMKF105G2-SDigital prototypframtagningKS KE U W T 3Föreläsningar: 10
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 40
IDE05115A-SProjekt i teknisk designKS KE U W T 3Föreläsningar: 8
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd tid: 14
Självstudietid: 130
4Föreläsningar: 8
Övningar: 17
Laborationer: 0
Handledd tid: 13
Självstudietid: 150
IDEA105G1-E3D-modellering och renderingKS KE U W T 4Föreläsningar: 4
Övningar: 56
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 60

Årskurs 5 (obligatoriska kurser)

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn Fot­not LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
MAMN257,5A-SInteraktionsdesignKS KE U W T 1Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd tid: 14
Självstudietid: 142
IDEN507,5AXEEntreprenörskap och projektledningKS KE U W T 2Föreläsningar: 62
Övningar: 39
Laborationer: 0
Handledd tid: 12
Självstudietid: 40

Valfria kurser - MD

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
Ingår i åkDen årskurs där kursen ingår enligt normal studieplan. Fr. åkFrån och med denna årskurs är studenter tillåtna att läsa kursen. LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn Fot­not LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
14/15
lp1
14/15
lp2
14/15
lp3
14/15
lp4
MAM1207,5G243-SAnvändbarhetsutvärderingKS KE U W T 1Föreläsningar: 20
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd tid: 30
Självstudietid: 142
FHLF057,5G243XEBiomekanikXErsätter kursen FHL110 med samma namn. KS KE U W T 1Föreläsningar: 32
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd tid: 20
Självstudietid: 100
MMKN455A43XE1Datorbaserad konstruktionsanalys 1KS KE U W T 1Föreläsningar: 14
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 49
MTTN407,5A43XEFörpackningsteknik och utvecklingKS KE U W T 1Föreläsningar: 40
Övningar: 28
Laborationer: 20
Handledd tid: 0
Självstudietid: 112
MIE1007,5A43XE1Hybrida fordonsdrivsystemKS KE U W T 1Föreläsningar: 28
Övningar: 28
Laborationer: 0
Handledd tid: 16
Självstudietid: 128
MMKN117,5A43XSKonstruktion för XKS KE U W T 1Föreläsningar: 28
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd tid: 21
Självstudietid: 65
MMT0157,5A44-SMaterial- och metodvalKS KE U W T 1Föreläsningar: 12
Övningar: 18
Laborationer: 8
Handledd tid: 24
Självstudietid: 80
MMT0317,5A43-SProduktionsteknikKS KE U W T 1Föreläsningar: 22
Övningar: 14
Laborationer: 20
Handledd tid: 34
Självstudietid: 120
MMT1257,5A43-STillämpad FEM – projektkursKS KE U W T 1Föreläsningar: 10
Övningar: 24
Laborationer: 0
Handledd tid: 24
Självstudietid: 140
MMKF157,5G243XE1Tillämpad robotteknikKS KE U W T 1Föreläsningar: 28
Övningar: 22
Laborationer: 8
Handledd tid: 120
Självstudietid: 0
MAM0327,5A44-SArbete-människa-teknik, projektKS KE U W T 1Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 20
Självstudietid: 60
2Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 20
Självstudietid: 60
GEMA207,5G141-EEngelska för teknikerXLTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 30
2Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 30
MMKA105G143XEForm, färg och produktuttryckKS KE U W T 1Föreläsningar: 10
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 25
2Föreläsningar: 6
Övningar: 29
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 29
GEMA607,5G141-SJuridik för teknikerXLTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 75
2Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 75
FMIF207,5G243XEMiljöfrågor i ett internationellt perspektivKS KE U W T 1Föreläsningar: 16
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd tid: 1
Självstudietid: 75
2Föreläsningar: 16
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd tid: 1
Självstudietid: 75
TNX0977,5G242-SRehabiliteringsteknikKS KE U W T 1Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 4
Handledd tid: 4
Självstudietid: 44
2Föreläsningar: 14
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 14
Självstudietid: 70
EITA054,5G141-STeknikhistoriaKS KE U W T 1Föreläsningar: 14
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 40
2Föreläsningar: 14
Övningar: 7
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 40
FMIF157,5G242-STeknisk miljövetenskapKS KE U W T 1Föreläsningar: 20
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 76
2Föreläsningar: 14
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd tid: 1
Självstudietid: 79
MTTN557,5A43XETillämpad logistiksimuleringKS KE U W T 1Föreläsningar: 28
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 64
2Föreläsningar: 7
Övningar: 21
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 12
EIEF0110G244XE1Tillämpad mekatronikKS KE U W T 1Föreläsningar: 30
Övningar: 10
Laborationer: 30
Handledd tid: 8
Självstudietid: 60
2Föreläsningar: 0
Övningar: 10
Laborationer: 30
Handledd tid: 14
Självstudietid: 80
GEMA257,5G141-STyska för teknikerXLTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 60
2Föreläsningar: 0
Övningar: 40
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 60
GEMA7015G141-SJapanska för teknikerXLTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 1Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 90
2Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 90
3Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 90
MION057,5A43-SAffärsmarknadsföringKS KE U W T 2Föreläsningar: 36
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd tid: 1
Självstudietid: 147
FKM0707,5A43XE1Avancerad materialteknologiKS KE U W T 2Föreläsningar: 42
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 10
Självstudietid: 70
FHLN157,5A44XEBiomekanik, avancerad kursKS KE U   T 2Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 8
Handledd tid: 0
Självstudietid: 100
MMKN505A43XE1Datorbaserad konstruktionsanalys 2KS KE U W T 2Föreläsningar: 14
Övningar: 35
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 49
IDEN355A44XEForskningsmetodik i industridesignKS KE U W T 2Föreläsningar: 20
Övningar: 25
Laborationer: 0
Handledd tid: 15
Självstudietid: 80
MTTF015G243-SLogistikKS KE U W T 2Föreläsningar: 24
Övningar: 10
Laborationer: 0
Handledd tid: 4
Självstudietid: 82
MIOF019G243-SMarknadsföring och globaliseringKS KE U W T 2Föreläsningar: 44
Övningar: 4
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 85
3Föreläsningar: 2
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 6
Självstudietid: 99
MAMF156G243-SArbetsorganisation och ledarskapKS KE U W T 3Föreläsningar: 30
Övningar: 14
Laborationer: 0
Handledd tid: 14
Självstudietid: 120
MIO0406G243-SIndustriell ekonomi, fortsättningskursKS KE U W T 3Föreläsningar: 40
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 1
Självstudietid: 97
MMKN205A43-SKonstruktion i termoplastiska materialKS KE U W T 3Föreläsningar: 28
Övningar: 12
Laborationer: 8
Handledd tid: 12
Självstudietid: 65
FKMN157,5A43-E1Lätta materialXKursen ges vartannat läsår och ges 2014/15, 2016/17. KS KE U W T 3Föreläsningar: 42
Övningar: 28
Laborationer: 4
Handledd tid: 0
Självstudietid: 70
MMKN307,5A43XE1ServicerobotikKS KE U W T 3Föreläsningar: 12
Övningar: 6
Laborationer: 15
Handledd tid: 15
Självstudietid: 150
FHLN017,5A43XEStrukturoptimeringKS KE U W T 3Föreläsningar: 28
Övningar: 26
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 100
MAM0327,5A44-SArbete-människa-teknik, projektKS KE U W T 3Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 20
Självstudietid: 60
4Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 20
Självstudietid: 60
FMI0407,5A43-SEnergisystemanalys: Förnybara energikällorKS KE U W T 3Föreläsningar: 30
Övningar: 12
Laborationer: 0
Handledd tid: 1
Självstudietid: 89
4Föreläsningar: 12
Övningar: 6
Laborationer: 0
Handledd tid: 1
Självstudietid: 49
GEMA207,5G141-EEngelska för teknikerXLTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3Föreläsningar: 30
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 30
4Föreläsningar: 20
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 30
GEMA407,5G141-SEntreprenörskap och affärsutvecklingXLTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3Föreläsningar: 23
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 5
Självstudietid: 75
4Föreläsningar: 23
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 5
Självstudietid: 75
GEMA017,5G141-SFranska för tekniker: språk, kultur och samhällsliv, grundkursXLTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 60
4Föreläsningar: 0
Övningar: 26
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 60
GEMA607,5G141-SJuridik för teknikerXLTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T 3Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 75
4Föreläsningar: 25
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 75
GEMA657,5G141-SKinesiska för teknikerXLTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfria kurser i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U   T 3Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 80
4Föreläsningar: 0
Övningar: 20
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 80
EIEN0110A43XE1Mekatronik, industriell produktframtagningKS KE U W T 3Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 14
Självstudietid: 120
4Föreläsningar: 0
Övningar: 0
Laborationer: 0
Handledd tid: 14
Självstudietid: 120
TNX1537,5G242-SRehabiliteringsteknik och designKS KE U W T 3Föreläsningar: 10
Övningar: 4
Laborationer: 4
Handledd tid: 6
Självstudietid: 90
4Föreläsningar: 0
Övningar: 8
Laborationer: 0
Handledd tid: 8
Självstudietid: 70
MMT1607,5G243-SCAD/CAM/CAEKS KE U W T 4Föreläsningar: 28
Övningar: 48
Laborationer: 0
Handledd tid: 2
Självstudietid: 120
FHL0647,5G244XSFinita elementmetodenKS KE U W T 4Föreläsningar: 32
Övningar: 28
Laborationer: 2
Handledd tid: 0
Självstudietid: 140
MIO0406G243-SIndustriell ekonomi, fortsättningskursKS KE U W T 4Föreläsningar: 40
Övningar: 14
Laborationer: 8
Handledd tid: 1
Självstudietid: 97
MMKN405A43-SKonstruktion i polymera kompositmaterialKS KE U W T 4Föreläsningar: 28
Övningar: 23
Laborationer: 9
Handledd tid: 23
Självstudietid: 60
MTTN307,5A43XEProcessbaserad verksamhetsutvecklingKS KE U W T 4Föreläsningar: 34
Övningar: 16
Laborationer: 0
Handledd tid: 4
Självstudietid: 146
MMKN357,5A54XE1ProduktinnovationKS KE U W T 1Föreläsningar: 21
Övningar: 32
Laborationer: 0
Handledd tid: 0
Självstudietid: 150
GEMA453G141-SFörståelse och lärandeXKursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att gå nästa läsår.
GEMA556G141-SMedicin för teknikerXKursen ges vartannat läsår och ges nästa gång läsåret 2015/16. LTH-gemensamma kurser (GEM-kurser) räknas som externt valfri kurs i examensfordringarna fr o m kull H11 och senare. KS KE U W T Periodiserad Periodiserad: Kursen ges inte aktuellt läsår, men är planerad att gå nästa läsår.

Examensarbeten - MD

Listan innehåller de examensarbetskurser (ej kandidatarbeten) som ingår i MD-programmet.

Kurskod Poäng Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
MMK92030Examensarbete i teknisk designKS KE W