Kurser LTH | Kurser 2016/17 - Inst f teknik och samhälle

lu.se

Kurser LTH

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Kurser 2016/17 - Inst f teknik och samhälle

 16/17     

Fastighetsvetenskap

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
VFRN107,5A-SDetaljplan och bygglovKS KE U W T   1
VFTN057,5A-SFastighetsbildningsprocessenKS KE U W T   1
VFT0157,5A-SFastighetsmarknadenKS KE U W T   1
VFTF0115G2-SNational- och företagsekonomiKS KE U W T   1
VFTN107,5A-SUrban ekonomiKS KE U W T   1
VFR14015G1-SGrundläggande juridik med fastighetsrättKS KE U W T   12
VFR0357,5G2-SBostadsrättKS KE U W T   2
VFR1207,5A-SFastighetsfinansieringKS KE U W T   2
VFTN207,5A-SFastighetsrättsliga ersättningsprinciperKS KE U W T   2
VFTF0515G2-SFastighetsvärderingKS KE U W T   2
VFTN307,5AXE1Internationell fastighetsteknikKS KE U W T   2
VFTN017,5A-SFastighetsvärderingssystemKS KE U W T   3
VFRN057,5A-SKommersiella fastighetsköpKS KE U W T   3
VFTF1015G2-SFastighetsbildningKS KE U W T   34
VFTA0118G1-SFastighetsteknik och fysisk planeringKS KE U W T   34
VFTN257,5A-SFastighetsvetenskapliga seminarierKS KE U W T   4
VFRN017,5A-SLokalhyra och arrendenKS KE U W T   4

Inst för teknik och samhälle

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
VGMF155G2-SGeodetisk mätningsteknikKS KE U W T   1
VGMF107,5G2-SGeodesiKS KE U W T   4
VGM6306G1-SGeomatik, introduktionKS KE U W T   4

Miljö- och energisystem

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
FMI0316G2-SMiljövetenskap med miljökemisk profilKS KE U W T   1
FMIF4015G2-SAvfallshantering och resurshushållningKS KE U W T   12
FMI0507,5A-SEnergisystemanalys: energi, miljö och naturresurserKS KE U W T   12
FMIF207,5G2XEMiljöfrågor i ett internationellt perspektivKS KE U W T   12
FMI0557,5A-SMiljösystemanalys, livscykelanalysKS KE U W T   12
FMIF016G2-SMiljösystemanalys: Management för hållbar utvecklingKS KE U W T   12
FMI1107,5A-SMiljövård: Miljöledning och miljörevisionKS KE U W T   12
FMIF106G2-SMiljösystemanalys och hållbar utvecklingKS KE U W T   23
FMIA014G1-SMiljövetenskapKS KE U W T   3
FMI0407,5A-SEnergisystemanalys: Förnybara energikällorKS KE U W T   34
VTVA0112G1-SInfrastrukturteknikKS KE U W T   34
FMIF0512G2-SMiljö och managementKS KE U W T   34
FMIN057,5AXE1Miljösystemanalys: Klimat som vetenskap och politikKS KE U W T   34
FMI08515A-SMiljösystemanalys: MiljökonsekvensbeskrivningKS KE U W T   34
FMIF303G2-SHållbar utvecklingKS KE U W T   4
FMIF354G2-SHållbar utveckling med elektrotekniskt perspektivKS KE U W T   4
VTVA0512G1-SHållbart byggandeKS KE U W T   4
FMI0707,5AXEInternationell miljövård, tematisk kursKS KE U W T   4

Trafik och väg

KurskodLänk till fullständig kursinformation, programkoppling, läsperioder för kursen m.m. Poäng NivåG1: Grundnivå
G2: Grundnivå, fördjupad
A: Avancerad nivå
LUtKursen är lämplig att läsa för inresande utbytesstudenter SpråkSpråket som kursen ges på:
E: Kursen ges på engelska
E1: Kursen ges på begäran på engelska
E2: Kursen kan komma att ges på engelska
S: Kursen ges på svenska.
Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
16/17
lp1
16/17
lp2
16/17
lp3
16/17
lp4
VTVA553G1-SCAD - väg och järnvägKS KE U W T   1
VVBN057,5A-SDrift och underhåll av vägarKS KE U W T   1
VVB6454,5G2-SJärnväg i ett europeiskt perspektivKS KE U W T   1
VTTF057,5G2-STrafikteknisk teori: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och MiljöKS KE U W T   1
VTVN017,5A-SUtformning av vägarKS KE U W T   1
VVBF205G2-SVägbyggnadKS KE U W T   1
VTVA359G1-SBanteknik för ingenjörerKS KE U W T   12
VTVA104G1-SIngenjörsfärdigheter med CADKS KE U W T   12
VTVF8011G2-SPlanerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningarKS KE U W T   12
VTVA509G1-STransport och samhälleKS KE U W T   12
VVBF258G2-SVägkonstruktion och produktionsplaneringKS KE U W T   123
VTVN057,5A-SDesign av stadens infrastrukturKS KE U W T   2
VTVF707G2-SDrift och underhåll av järnvägsanläggningarKS KE U W T   2
VFR6014,5G1-SGrundläggande avtals- och entreprenadrättKS KE U W T   2
VTTF107,5G2-STrafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och MiljöKS KE U W T   2
VTTF017,5G2-STrafikteknikKS KE U W T   2
VTVF857,5G2-SUtformning av järnvägarKS KE U W T   2
VTVF4510G2-SElteknik – elektrisk spårtrafik och dess anläggningarKS KE U W T   23
VVBF107,5G2-SSamhällsekonomiKS KE U W T   3
VVBF157,5G2-SSamverkan fordon/bana-spårfordonsteknikKS KE U W T   3
VTVN107,5AXE1TrafiksimuleringKS KE U W T   3
VVBN107,5A-SVägbyggnadsteknikKS KE U W T   3
VTVF3512G2-STrafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafikenKS KE U W T   34
VTVA457G1-SVäg- och järnvägsteknikKS KE U W T   34
VVBF308G2-SDesign av väg- och gaturummetKS KE U W T   4
VTTN107,5AXSKollektivtrafikKS KE U W T   4

Institutionens examensarbeten

Listan innehåller de examensarbeten (ej kandidatarbeten förutom på KID- och YL-programmen) som ges av institutionen och vilka program respektive examensarbete ingår i.

Kurskod Poäng Program Kursnamn LänkarKS: Kursplan på svenska
KE: Kursplan på engelska
U: Arkiv med kursutvärderingar
W:Kurswebbsida
T:Tentamensschema
VFT92030LExamensarbete i fastighetsvetenskapKS KE W
VGM82030L,VExamensarbete i geodetisk mätningsteknikKS KE W
FMI82030F,I,M,RH,V,WExamensarbete i miljö- och energisystemKS KE W
VTT82030VExamensarbete i trafikteknikKS KE W
VVB82030VExamensarbete i vägbyggnadKS KE W
VTT61622,5IBYA,IBYI,IBYVExamensarbete infrastrukturKS KE W